Konkurrensklausul i anställningsavtal
Skapad 19 Oct 2000 13:51
Anonym
19 Oct 2000 13:51

Är anställd som säljare på ett litet företag. I anställningsavtalet finns en konkurrensklausul som ska förhindra mig att arbeta inom branschen under ett (1) år efter att jag avslutat min anställning hos arbetsgivaren. Inga ersättningar eller liknande är nämnda i avtalet. Förutom kund och leverantörsregister anser jag inte att arbetet innehåller något som är vare sig känsligt eller hemligt. Eftersom jag nu funderar på att byta arbetsgivare är min fråga: Är en sådan konkurrensklausul giltig?

22 Dec 2000 15:32

Hej!

Du skriver att du i ditt anställningsavtal har inskrivet en klausul om att du är förhindrad att arbeta inom branschen under ett år efter det att du avslutat din anställning hos arbetsgivaren. Jag har svårt att tänka mig att denna konkurrensklausul skulle ha någon juridisk giltighet. Många gånger är dock syftet med att man tar in den härtypen av skrivelser, trots att det inte är juridiskt hållbara, att de ska verka som någon form av "moralisk förpliktelse".

Enligt 38 § avtalslagen är en person inte bunden av en utfästelse att inte bedriva verksamhet av ett visst slag eller inte ta anställning hos annan arbetsgivare "i den mån utfästelsen sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt". I ditt fall ifrågasätter jag således skäligheten.

Av vikt för rättstillämpningen vad gäller konkurrensklausuler är även den överenskommelse (kollektivavtal) som slöts mellan SAF och SIF, SALF och CF 1969. Syftet med avtalet är att närmare reglera och begränsa användningen av konkurrensklausuler. Av överenskommelsen framgår att sådana klausuler endast bör förekomma hos arbetsgivare som är " beroende av självständig produkt- eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag
skaffar sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande, vars yppande för konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men". Bindningstiden bör inte vara längre än vad som motsvarar den beräknade livslängden för arbetsgivarens skyddsvärda "know-how", i regel högst 24 månader. Om arbetsgivaren använder sig av konkurrensklausuler skall arbetsgivaren kompensera arbetstagaren för den olägenhet som konkurrensförbudet innebär.
Den nämnda överenskommelsen har i praxis ansetts vägledande vid bedömningen av vad som är skäligt (38 § avtalslagen) även för parter som inte är bundna av densamma.

En förutsättning för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande är att arbetsgivaren vill ha kvar arbetstagaren i sin tjänst. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist bör inte en arbetsgivare kunna hävda brott mot en konkurrensklausul, det skulle märkbart försvåra den uppsagdes redan utsatta situation på arbetsmarknaden.

första |
föregående |
1 2 |
nästa |

Senaste expertfrågorna

Besvarad av: Anna Paulsson, 22 Feb 2001 22:44
Besvarad av: Anna Paulsson, 22 Feb 2001 15:31
Besvarad av: Anna Paulsson, 21 Feb 2001 12:05
Besvarad av: Anna Paulsson, 20 Feb 2001 18:06
Besvarad av: Anna Paulsson, 17 Feb 2001 17:38
Besvarad av: Anna Paulsson, 16 Feb 2001 11:58
Besvarad av: Anna Paulsson, 15 Feb 2001 20:21
Besvarad av: Anna Paulsson, 14 Feb 2001 18:23
Besvarad av: Anna Paulsson, 8 Feb 2001 14:53
Besvarad av: Anna Paulsson, 7 Feb 2001 00:25
Besvarad av: Anna Paulsson, 5 Feb 2001 16:01
Besvarad av: Anna Paulsson, 29 Jan 2001 14:47
Besvarad av: Anna Paulsson, 29 Jan 2001 14:35
Besvarad av: Anna Paulsson, 25 Jan 2001 21:01
Besvarad av: Anna Paulsson, 24 Jan 2001 08:38
Besvarad av: Anna Paulsson, 20 Jan 2001 19:29
Besvarad av: Anna Paulsson, 19 Jan 2001 16:47
Besvarad av: Anna Paulsson, 15 Jan 2001 15:43
Besvarad av: Anna Paulsson, 10 Jan 2001 15:28
Besvarad av: Anna Paulsson, 8 Jan 2001 20:56
Besvarad av: Anna Paulsson, 4 Jan 2001 15:01
Besvarad av: Anna Paulsson, 3 Jan 2001 14:00
Besvarad av: Anna Paulsson, 29 Dec 2000 10:11
Besvarad av: Anna Paulsson, 27 Dec 2000 09:04
Besvarad av: Anna Paulsson, 21 Dec 2000 16:35
Besvarad av: Anna Paulsson, 20 Dec 2000 14:12
Besvarad av: Anna Paulsson, 16 Dec 2000 11:10
Besvarad av: Anna Paulsson, 14 Dec 2000 11:01
Besvarad av: Anna Paulsson, 13 Dec 2000 18:38
Besvarad av: Anna Paulsson, 12 Dec 2000 17:41
Besvarad av: Anna Paulsson, 9 Dec 2000 20:44
Besvarad av: Anna Paulsson, 6 Dec 2000 15:54
Besvarad av: Anna Paulsson, 6 Dec 2000 10:52
Besvarad av: Anna Paulsson, 5 Dec 2000 17:07
Besvarad av: Anna Paulsson, 1 Dec 2000 14:03
Besvarad av: Anna Paulsson, 23 Nov 2000 00:40
Besvarad av: Anna Paulsson, 22 Nov 2000 16:54
Besvarad av: Anna Paulsson, 17 Nov 2000 10:27
Besvarad av: Anna Paulsson, 14 Nov 2000 19:56
Besvarad av: Anna Paulsson, 14 Nov 2000 16:06
första |
föregående |
1 2 |
nästa |

Internationell Karriär

SPONSRAT INNEHÅLL
Gör internationell karriär hos:
Experterna svarar på era frågor
CV online som generalist
Erbjuden tjänst men vill ha betänketid
Arbetslivserfarenhet eller utbildning först?